Prostě vše!

Bindováni v CoD

Tex1/2

Takže ve hře MP stiskněte (;) Console a do ní napište /bind x say a text který chcete nabindovat. Potom jen stačí stisknout písmeno pod které jste si to nabindovali a je to :-D.

x : znamená písmenko pod které si chete uložit text.


Jméno2/2

Takže ve hře MP stiskněte (;) Console a do ní napište /bind x name  a text který chcete nabindovat. Potom jen stačí stisknout písmeno pod které jste si to nabindovali a je to :-D.

x : znamená písmenko pod které si chete uložit text.